Velkommen Indmeldelse
Indmeldelse og kontingent PDF Udskriv Email

Indmeldelse i foreningen er obligatorisk, idet der er tinglyst pligt til medlemskab for alle foreningens parceller.

 

Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen og gælder for det efterfølgende år.

 

Kontingent til grundejerforeningen, kr. 600 for et år (2018), skal senest 15. februar indbetales til vores konto hos Arbejdernes Landsbank A/S, reg.nr. 5331 konto 0 249 848.

 

NB: Husk at angive navn og adresse, hvis du anvender netbank.

Senest opdateret Lørdag, 26 Maj 2018 08:29